Kategorier

Välj alternativet "Bokningssystem" där det finns i snabbmenyn där menyn "Kategorier" visas.

When a client wants to go for a booking they click on the ‘Categories’ menu.

När en klient vill göra en bokning klickar de på menyn ‘Kategorier’.

Obs: Du kan aktivera, inaktivera eller redigera kategorier. Kategorier kan skapas för att lagra en eller flera tjänster du tillhandahåller.

Kategorier - MERIDIQ.png